Smalga, UAB

Vandens filtrai Lietuvoj nuo 1991 metų

 


Vandens minkštinimo filtras PAH

Minkštinimo filtrų filtruojanti įkrova yra katijonitas.

Vandens minkštintojas susideda iš filtro ir rezervuaro regeneravimo tirpalui. Filtrų darbas vyksta jonų kaitos principu. Na+ jonai pakeičia įkrovoje sulaikytus  Mg 2+, Ca 2+ jonus. Regeneracijos metu vyksta priešingas procesas, kurio metu magnis ir kalcis pašalinami iš sistemos su plovimo tirpalu, o katijonito paviršiuje juos pakeičia Na+ jonai

Regeneravimui naudojamas NaCl druskos tirpalas, kuris automatinio valdiklio dėka paruošiamas ir pasiurbiamas NaCl druskos tirpalo rezervuare. Vartotojui tereikia pasirūpinti, kad laiku būtų pripilta druskos tablečių,

Filtro darbas yra pilnai automatizuotas, o regeneravimas vyksta pagal pratekėjusį vandens kiekį. Dažnumas priklauso nuo vandens suvartojimo ir kietumo. 


Filtrai sertifikuoti Lietuvoje LR SAM Respublikinio mitybos centro sprendimas Nr. 2-2-I-30319/09 2002 01 08 d